Jezik sajta : English / Russian / Româna / Bulgarian / Srpski |

Unidocs SOS
UniDocs SOS (Small Office Solution) je sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima prilagođen potrebama malih preduzeća. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u uvođenju I isporuci našeg rešenja, uočili smo da su potrebe malih preduzeća slične i da se sistem može standardizovati. Iz tog razloga odlučili smo da ponudimo kompletno sistemsko rešenje koje u sebi sadrži sledeće komponente:
 
1.       OSA mikro server (hardver i Windows operativni sistem)
2.       Pet licenci za krajnje korisnike
3.       Jednu licencu za administratora sistema
4.       Implementaciju predefinisanih tipova dokumenata
5.       Impelementaciju predefinisanih tipova fascikli
6.       Obuku za krajnje korisnike i administratora sistema
7.       Sve nove verzije softvera za period od godinu dana
 
Nabavkom ovog sistema kupcu se isporučuje server sa Windows operativnim sistemom koji zadovoljava sve potrebe za optimalno funkcionisanje sistema. Na ovom serveru je već instaliran UniDocs SOS sistem sa svim funkcionalnostima standardne UniDocs 7 Platform verzije (moduli Client i MetaDesigner) uz ograničenje da sistem može koristiti pet krajnjih korisnika i jedan administrator. UniDocs SOS se isporučuje sa setom već predefinisanih klasa dokumenta i fascikli. Predefinisane klase dokumenata su: dopis, ponuda, ugovor, porudžbenica, profaktura, faktura, carinska dokumentacija, radni nalog, ugovor o radu, rešenje o godišnjem odmoru,... Implementacija, u trajanju od 3 konsultant dana, podrazumeva prilagođavanje predefinisanih klasa (tipova dokumenata) potrebama kupca. Za vreme implementacije, po želji kupca, moguće je implementirati i dodatnih pet klasa dokumenata. Obuka, u trajnju od jednog dana na lokaciji kupca, podrazumeva obuku za sve krajnje korisnike i administratora sistema. Za prvih godinu dana rada sistema obezbeđene su sve nove verzije softvera koje se objave na tržištu.
 


Svesni činjenice dinamičnog rasta i razvoja malih preduzeća obezbedili smo mogućnost nadogradnje UniDocs SOS sistema na standardnu verziju UniDocs 7.
 

Osobina

UniDocs SOS

UniDocs 7 Platform

Broj licenci

5 Client + 1 MetaDesigner

Neograničeno(po potrebi kupca)

Klase dokumenata

Predefinisane

Prema zahtevu kupca

Implementacija

3 dana

Prema potrebi kupca

Obuka

1 dan

Prema potrebi kupca

Dodatni moduli

Nisu predviđeni

Neograničeno

 

*Napomena: U cenu nije uračunat PDV. Opciono uz navedeni UniDocs SOS paket moguće je poručiti i dokument skener iz ponude kompanije Canon. Preporučujemo sledeće modele: DR-2010 (20ppm), DR-C125 (25ppm), DR-3010 (40ppm).