Jezik sajta : English / Russian / Româna / Bulgarian / Srpski |

UniDocs Platform


UniDocs je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom opšte namene. Izrađen je tako da zadovolji potrebe kako tehničkih tako i poslovnih informacionih sistema. Pogodan je za postavljanje u svim poslovnim sistemima, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost.


Osnovni zadaci UniDocs-a su organizacija, standardizacija, upravljanje dokumentima i njihovim tokovima u okviru preduzeća ili nekim njegovim delovima. Omogućava obavljanje sledećih osnovnih funkcija u okviru poslovnog sistema:
 

  • Upravljanje razmenom dokumenata između korisnika sistema
  • Upravljanje razmenom dokumenata sa okolinom
  • Kreiranje, organizacija, održavanje i efikasno korišćenje arhive dokumenata
  • Čuvanje kompletne istorije događaja u sistemu