Jezik sajta : English / Russian / Româna / Bulgarian / Srpski |

UniDocs Business BoxDugogodišnji razvoj programske platforme za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima UniDocs, kao i niz implementacija kojima su automatizovani i informatizovani najrazličitiji poslovno-dokumentacioni procesi doveo je do grupe međusobno integrisanih modula, koji zajedno čine sistem integralnog upravljanja poslovanjem, kod koga je svaka poslovna promena vezana za dokument koji je promenu izazvao.

Činjenica je da na tržištu trenutno ne postoji proizvod koji na ovaj način i u ovolikoj meri objedinjuje funkcionalnosti ERP i DMS sistema u okviru jednog rešenja. Osnovna ideja celog sistema je da je kompletno upravljanje dokumentima, što podrazumeva sve dokumentacione procese (formiranje, unos, izmena, opisivanje, verifikacija, arhiviranje, korišćenje, izlučivanje, itd.) bude u potpunosti automatizovano i integrisano sa poslovnim promenama i poslovnim procesima kompanije.

 

UniDocs Business Box je sistem za integrisano upravljanje poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima. Obuhvata sve segmente poslovanja, uključujući poslovno-dokumentacione procese pre i posle evidentiranja poslovnih promena u ERP sistemu. Obezbeđuje potpuno jedinstvo poslovnih dokumenata i poslovnih promena. Na potpuno prirodan način obezbeđuje celovitost procesa nabavke, prodaje, finansijske operative, računovodstva, upravljanje i planiranja i još mnogo toga. Omogućava dnevno praćenje i planiranje poslovanja, učinka i efikasnosti poslovnih procesa.

Modularno rešenje koje se može uvoditi fazno u skladu sa materijalnim, kadrovskim i organizacionim mogućnostima i potrebama.

 

Unidocs Business Box obuhvata sledeće podsisteme:

 • Jedinstvena evidencija partnera
 • Jedinstvena evidencija materijala, proizvoda i usluga
 • Vođenje delovodnika i svih knjiga (knjige faktura, …)
 • Upravljanje magacinima (količinski i vrednosno)
 • Evidencija ugovora i njihovih parametara
 • Planiranje, praćenje i upravljanje tokovima novca i likvidnosti
 • Platni promet,
 • Fakturisanje i obrada faktura i srodnih dokumenta
 • Prodaja i nabavka
 • Blagajna, Osnovna sredstva, Kadrovska
 • Knjiženje finansijskih dokumenata i promena i obračun PDV
 • Nalozi za knjiženje, Glavna knjiga
 • Izveštaji i analize

 

Svi programski moduli koriste zajedničke evidencije koje se isporučuju uz bilo koji od nabavljenih programskih modula. Jedinstvene evidencije UniDocs Business Box-a obuhvataju skup deljenih šifarnika i evidencija, zajedno sa aplikacijama i posebnim alatima neophodnim za njihovo ažuriranje i održavanje. U ovu grupu pre svega spadaju:

 • Jedinstvena evidencija partnera
 • Jedinstvena evidencija materijala, roba, rezervnih delova, gotovih proizvoda, usluga, itd.